Jdi na obsah Jdi na menu
 


GOLDSTEINOVÁ, Barbara - Zapomenutý papež

14. 2. 2014

Evropou zmítá chaos. Již dvě stě let probíhá spor mezi římskou a ortodoxní církví a právě v těchto okamžicích se schyluje k jeho rozhodnutí. Hlavní hrdinkou tohoto historického příběhu je Alessandra d'Ascoli. Zabývá se hledáním různých historických artefaktů, týkajících se především bible. Je to taková Lara Croft. Její poslední nález ji ovšem staví do nepříznivé pozice. Stane se terčem mocných, kteří ji usilují o život. Druhou ústřední postavou je Niketas, ortodoxní kněz, který je účastníkem koncilu ve Florencii. Právě zde se má rozhodnout o ukončení schizmatu. Na Niketových bedrech spočívá velká zodpovědnost, zvláště, když on sám prožívá svůj vnitřní  boj víry a navíc zápolí se zákeřnou nemocí. Postavy tohoto příběhu jsou skutečné historicky známé osobnosti. Autorka přibližuje dobu utváření biblického kánonu, do nejž, jak známo, nebyly zařazeny všechny v té době známé spisy. Některé byly označeny za kacířské a rouhačské, jiné za podvrhy. Ale byly úmysly všech zúčastněných opravdu tak čisté a upřímné? Nakolik byl výběr ovlivněn osobními, mocenskými nebo společenskými zájmy. Nakolik sama církev ovlivnila kánon pro svoji potřebu? Tato otázka zůstává otevřená dodnes. V každém případě jedinec, který se odhodlá jít proti proudu je předem určen k likvidaci a tak tomu bylo i v případě Alessandry a Nikety.

Pozn. Shodou okolností jsem hned po této knize četl Brownovo Inferno, jehož děj se odehrává také ve Florencii a Benátkách, jen současných. Zaujalo mě, jak Brown i Goldsteinová popisují tatáž místa, jakoby stáli vedle sebe. Jen některé stavby v Zapomenutém papežovi byly rozestavěny nebo těsně po dokončení. O to více na mě dýchlo kouzlo těch nezměněných míst ze současného Inferna.
Tato kniha by klidně mohla sloužit jako studijní materiál pro zájemce o toto historické období.