Jdi na obsah Jdi na menu
 


LYNDON, Robert - Cesta sněžných ptáků

9. 12. 2013

Na počátku příběhu se potkají žoldák Vallon a mladý učenec Hero a jejich cesty se spojí v jedno dlouhé a velké dobrodružství. Shodou náhod a okolností přijmou nabídku jisté anglické šlechtičny, která je vyzve k záchraně svého syna z vězení. Ovšem věc má malý háček, neboť vězeň se nachází až daleko v Rusku. Navíc jako výkupné je třeba dodat čtyři bílé sokoly. Ti ovšem žijí až v ledovém Grónsku. A tak začíná dlouhá cesta na níž Vallona a Hera doprovází ještě hromotluk Raul a sirotek Wayland. Během putování se přidávají další souputníci, ať už dobrovolně či nikoliv. Je nasnadě, že putování se neobejde bez nástrah a boje o holý život. Během vyprávění se blíže seznamujeme s hlavními hrdiny a důvody. které je přiměly vydat se na tuto strastiplnou cestu. Nechci zde prozrazovat nic bližšího, protože pak už by to nebylo pro případného čtenáře ono. Raději, ať si s hrdiny románu projde celou cestu až na samý, poněkud překvapivý, konec. Věřte, že doba středověku nebyla cestování právě nakloněna. Z boháče se mohl během okamžiku mohl stát chudák, z velmože otrok, z živého mrtvý. I tato cesta je jakýmsi cílem, jímž je poznání sama sebe, pochopení pravého přátelství a životních hodnot.