Jdi na obsah Jdi na menu
 


POE, Edgar Allan - Dobrodružství A. G. Pyma

17. 7. 2007

Neuvěřitelné příhody chlapce, který pod záminkou návštěvy svého strýce uprchne z domova a nalodí se tajně na loď otce svého kamaráda Augusta. Zde v podpalubí přežívá několik dní, bez vody a jídla, protože na lodi došlo ke vzpouře a jeho kamarád byl zajat a uvězněn. Poté, co se situace uklidní, zmocní se oba přátelé lodi za pomoci Peterse, jednoho z námořníků, který byl proti vzpouře. Při tom získají jednoho zajatce - Parkera. V bouři však, díky špatně naloženému nákladu, dojde k naplnění podpalubí vodou a tak se tito čtyři stávají trosečníky uprostřed moře na zpola potopeném škuneru. Po strastiplné plavbě, plné žhnoucího slunce, žízně a hladu, ale i žraloků je vysvobodí britská verlybářská loď. Několik dní před tím navrhne bývalý zajatec, nyní však jeden z nich, aby losovali a toho, kdo prohraje zabili a snědli. Řízením osudu je to právě navrhovatel Parker, kdo se stane obětí a poskytne potravu svým souputníkům. Brzy na to umírá na následky zranění i August. Po zotavení a znovunabytí sil se na palubě anglické lodi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím. Od Mysu dobré naděje zamíří objevovat nové ostrovy na jižní polokouli a protáhnou si výlet až za jižní polární kruh. (Nyní autor přechází do roviny sci-fi literatury.) Zde naleznou ostrov s původním obyvatelstvem, které se zpočátku tváří přátelsky, ale těsně před odplutím se celá posádka stává obětí lsti a podaří se uniknout pouze Pymovi a Petersovi. Domorodci však škuner vydrancují a zapálí, čímž znemožní našim cestovatelům možnost návratu. Ti zprvu přežívají v úkrytu ve skalách, ale poté, co je donutí hlad, opustí své útočiště a zoufalým pokusem se jim podaří opustit ostrov v jedné ukořistěné kánoi spolu s jedním zajatcem. Po klidné několikadenní plavbě se ocitají před úkazem zcela fantastickým a zde také kniha končí. Tento nečekaný závěr spolu s dovětkem nechává zcela volné pole působnosti čtenářově fantazii, jak asi dobrodružství dopadlo.